Mahjong-opas

World Series of Mahjongin virhesäännöt

Koska World Series of Mahjong -säännöt ovat turnauskäyttöön tehdyt, niissä on varsin kattava valikoima erilaisia sääntöjä virheiden ja rikkomusten varalle. Tässä on listattu sellaisia, jotka koskevat myös tavallisia kotipelejä.

Virheet jaossa

 • Jos muurinmurtaja valitaan väärin tai muuri avataan väärästä kohtaa, virhe korjataan, jos se huomataan välittömästi. Muuten virhe saa olla.
 • Tiiliä ei pitäisi katsoa tai niiden kuvapuolta kosketella ennen kuin kaikilla pelaajilla on oikea määrä tiiliä.

Pelin kulkuun liittyviä asioita

 • Tiiltä ei saa nostaa tai kättään laittaa pöydän keskelle ennen kuin edellinen pelaaja on tehnyt viskauksensa. Liian aikaisin nostaminen on liian suurella kädellä pelaamista.
 • Kun pelaaja koskee tiiltä muurissa, hän ei saa enää vaatia viskausta. Joku toinen pelaaja voi kuitenkin yhä vaatia edellisen viskauksen.
 • Tiiltä ei saa koskaan viskata pois ennen kuin on nostanut uuden tiilen. Virhe katsotaan liian lyhyellä kädellä pelaamiseksi.
 • Jos toinen pelaaja vaatii viskauksen sen jälkeen kun vuorossa oleva pelaaja on jo nostanut tiilen mutta ennen kuin tiili on laitettu osaksi pelaajan kättä, tiili palautetaan muuriin paikoilleen. Jos seuraava nostaja on joku muu kuin tiilen jo nähnyt pelaaja, hän voi joko nostaa tämän tiilen tai määrätä, että tiilen nähnyt pelaaja ottaa sen seuraavana nostonaan. Tällöin vuorossa oleva pelaaja nostaa muurin seuraavan tiilen.
 • Nostajan on annettava muille pelaajille ainakin 1-2 sekuntia (kotipeleissä paremminkin vähintään 5 sekuntia) aikaa vaatia edellisen pelaajan viskaus ennen kuin nostaa uuden tiilen muurista.
 • Viskaukset on järjestettävä siististi. Jos toinen pelaaja tekee viskattujen tiilien epäjärjestyksen vuoksi virheellisen vaatimuksen, epäselvästi viskannut on syypää.
 • Viskatun tiilen nimeä ei pidä sanoa. Jos sanoo väärin ja tästä seuraa virheellinen viskaus, viskaaja on syypää.
 • Pelaajan ei tarvitse paljastaa muille pelaajille, viskaako hän pois juuri nostamansa tiilen. Tämän tiedon saa salata muilta pelaajilta (mutta viskaus on silti tehtävä tavallisen ajan puitteissa). Paikkaa, josta viskattu tiili kädestä otetaan, ei saa käyttää salaiseen viestintään toisten pelaajien kanssa.

Virheitä nostamisessa

 • Jos pelaaja nostaa väärästä kohtaa muuria, hän pitää nostamansa tiilen. Jos pelaaja voittaa tällä tiilellä, tuomari voi rangaista pelaajaa. Jos virhe johtuu ainakin osin muista pelaajista (esimerkiksi huolimattomasta muurinrakennuksesta), virheestä ei rankaista.
 • Jos nostovuorossa oleva pelaaja paljastaa muurin seuraavan tiilen, hänen on otettava se itselleen. Jos vuoro on toisella pelaajalla, tämä voi ottaa tiilen tai vaatia sekoitusta. Jos paljastunut tiili ei ole seuraava tiili, pelaaja saa varoituksen ja tiilet sekoitetaan. Sekoituksessa otetaan paljastunut tiili ja ainakin 12 muuta tiiltä, jotka sekoitetaan ja laitetaan takaisin muuriin.
 • Jos pelaaja paljastaa muiden pelaajien tiiliä, tuomari antaa asiaan sopivan rangaistuksen.
 • Jos pelaaja sotkee peliä niin, ettei se voi jatkua, tuomari antaa ankaran rangaistuksen.

Rangaistustiilet

 • Jos pelaaja paljastaa tiiliä kädestään, niistä tulee eläviä rangaistustiiliä. Ne pidetään pöydällä kaikkien nähtävillä.
 • Elävän rangaistustiilen saa viskata pelaajan seuraavalla (tai nykyisellä) vuorolla pois, sen jälkeen siitä tulee kuollut rangaistustiili, jota ei saa enää viskata pois.
 • Rangaistustiiliä, kuolleita tai eläviä, saa käyttää ainoastaan piilotettujen yhdistelmien muodostamiseen. Niitä ei saa pöydätä setteihin tai muuten käyttää viskausten vaatimiseen, ei edes voittokäteen.
 • Seitsemän paria -kädessä rangaistustiili ei saa olla osa avointa paria, jolla käsi valmistuu. Kolmetoista orpoa -kädessä rangaistustiili ei voi olla se tiili, joka muodostaa parin. Jos pelaajalla on vähintään kolme rangaistustiiltä, hän ei saa voittaa Kolmetoista orpoa -kättä viskauksella.
 • Jos pelaaja paljastaa kädestään tiiliä järjestellessään kättään jaon alussa, yksi paljastuneista tiilistä välttyy rangaistukselta ja sen saa palauttaa takaisin osaksi kättä.
 • Jos rangaistustiili viskataan pois tai liitetään osaksi piilotettua kongia, se ei ole enää rangaistustiili.

Pitkä käsi, lyhyt käsi

 • Jos pelaajalla on liian vähän tiiliä kädessään, hänellä on kuollut käsi, joka ei voi voittaa.
 • Jos pelaajalla on liikaa tiiliä kädessään, hänellä on kuollut käsi, joka ei voi voittaa, ja lisäksi pelaaja ei voi vaatia viskauksia tai tehdä kongeja.
 • Käsi pysyy kuolleena, vaikka se jollain keinolla palautuisikin oikean kokoiseksi.

Virheellisesti vaaditut tiilet

 • Jos pelaaja vaatii tiilen itselleen ja huomataan heti, että vaatimus on väärin, tilanteen saa korjata. Väärin paljastetut tiilet jäävät eläviksi rangaistustiiliksi.
 • Jos pelaaja muuttaa mieltään ja vaihtaa vaatimuksen toiseksi, vaihdosta ei tule rangaistusta. Väärin paljastetut tiilet jäävät kuitenkin rangaistustiiliksi.
 • Jos pelaaja peruu vaatimuksen ennen tiilien paljastamista, hänen on paljastettava kaksi valitsemaansa tiiltä rangaistustiiliksi.
 • Piilotetun kongin voi peruuttaa ilman rangaistusta ennen tiilien paljastamista.
 • Jos pelaaja vaatii tiilen virheellisesti, eikä virhettä huomata heti, pelaajan käsi on kuollut. Jos kong paljastuu virheelliseksi lisätiilen ottamisen jälkeen, pelaaja ei voi enää vaatia viskauksia tai tehdä kongeja.
 • Jos pelaaja ilmoittaa virheellisesti voittaneensa ja paljastaa kätensä, paljastetut tiilet ovat rangaistustiiliä ja peli jatkuu. Jos muut pelaajat paljastavat tiiliään ennen virheen paljastumista, kaikki paljastetut tiilet ovat rangaistustiiliä. Jos joku häiritsee peliä niin, ettei jako voi jatkua, tämä pelaaja saa rangaistuksen.
 • Jos pelaaja peruu voittoilmoituksen, hänen on paljastettava kolme rangaistustiiltä.

Pisteenlasku

 • Pisteenlasku on voittajan vastuulla. Muut pelaajat tarkistavat, ettei voittaja ota liikaa pisteitä. Muut pelaajat saavat huomauttaa, jos voittaja laskee kätensä pistearvon liian alhaiseksi, mutta heidän ei ole pakko mainita asiasta.
 • Viskaajan vastuulla on muistuttaa saman vuoron immuniteetista, jos se pätee.