Mahjong-opas

Mahjong Competition Rules -säännöt

Pelivälineet

Mahjong-setti koostuu 144 tiilestä:

 • 108 numeroitua tiiltä, jotka jakautuvat kolmeen maahan. Maat ovat merkit (wan), pallot (tong) ja bambut (tiao). Kussakin maassa on tiilet 1-9, kukin tiili neljä kertaa.
 • 28 arvotiiltä, jotka jakautuvat tuuliin ja lohikäärmeisiin. Tuulia on neljä: itä, länsi, etelä ja pohjoinen. Lohikäärmeitä on kolme: valkoinen, vihreä ja punainen. Myös kaikkia näitä tiiliä on neljä kutakin.
 • 8 kukkaa. Kukat on yleensä nimetty kevät, kesä, syksy, talvi, luumu, orkidea, bambo ja krysanteemi tai numeroitu kahteen kertaan 1, 2, 3, 4. Kukin esiintyy vain kerran.

Lisäksi tarvitaan kaksi kuusisivuista noppaa. Pelialustaksi sopii parhaiten neliskulmainen pöytä, jotta pelaajien on helppo kätkeä tiilensä toisilta pelaajilta

Pelin pituus

Täysi peli kestää neljä kierrosta, eli kukin pelaajista toimii jakajana neljä kertaa. Jakoja pelataan siis yhteensä 16. Virallisissa kisapeleissä neljän kierroksen pelaamiseen on aikaa 150 minuuttia. Kun aika loppuu, peli päättyy välittömästi, eikä kesken jäänyttä kättä pelata loppuun tai pisteytetä.

Aloittelijoiden kannattaa varata pelille runsaasti aikaa, sillä 2,5 tunnin peli vaatii hyvin reipasta otetta ja paljon kokemusta. Pelin voi jättää kuitenkin kesken ilman suurempia ongelmia ja pelata esimerkiksi vain yhden tai kaksi kierrosta (neljä tai kahdeksan jakoa).

Pelaajien paikat

Pelaajien paikat on merkitty tuulten mukaan. Itätuuli on aina jakaja ja aloittaa kierroksen. Itää vastapäätä istuu länsi. Etelä on idän oikealla puolella ja pohjoinen vasemmalla (ilmansuunnat ovat tarkoituksella väärinpäin kuin yleensä). Istumapaikat voi arpoa haluamallaan menetelmällä, esimerkiksi jakamalla pelaajille tuulitiiliä sokkona. Istumapaikoilla ei kuitenkaan ole suurta merkitystä, sillä paikkoja vaihdetaan pelin aikana. Tärkeintä on arpoa, kuka on ensimmäinen itä.

Muurin rakentaminen

Pelaajat sekoittavat tiiliä kuvapuoli alaspäin tarmokkaasti, yrittäen välttää tiilien paljastamista. Se voi olla vaikeaa, jos alusta on yhtään tahmea, mutta sekoittamisen aikana paljastuvat tiilet eivät ole ongelma. Jokainen pelaaja rakentaa tiilistä eteensä muurin, joka on 18 tiiltä pitkä ja kaksi tiiltä korkea. Kun kaikkien muurit ovat valmiit, ne yhdistetään pöydälle yhtenäiseksi neliöksi.

Kun muuri on valmis, jakaja heittää noppia. Nopat kuuluu heittää muurin sisäpuolelle. Noppia heitetään kahdesti. Ensimmäinen heitto kertoo, kuka heittää noppia toisen kerran. Laskekaa pelaajia nopanheiton verran vastapäivään aloittaen jakajasta. Pelaaja, johon laskeminen päättyy, heittää noppia seuraavaksi.

Nopanheittojen tulos lasketaan yhteen. Tämä summa kertoo, mistä kohdasta muuri katkaistaan. Laskekaa jakajan muurin oikeasta reunasta nopanheiton verran: muuri katkaistaan tämän pinon jälkeen. Jakaja ottaa kaksi pinoa muurista katkaistun kohdan jälkeen, jonka jälkeen muut pelaajat (järjestyksessä vastapäivään) ottavat muurista samoin kaksi pinoa.

Tätä jatketaan yhteensä kolme kertaa, kunnes pelaajilla on edessään 12 tiiltä. Sen jälkeen jakaja ottaa muurista ensimmäisen ja kolmannen pinon päällimmäiset tiilet. Muut pelaajat ottavat yhden tiilen muurin päästä. Lopuksi jakajalla on 14 tiiltä ja muilla pelaajilla 13.

Lopuksi pelaajat järjestävät tiilensä haluamallaan tavallaan eteensä, näyttämättä niitä muille pelaajille. Jos pelaajilla on tässä vaiheessa kukkia kädessään, he voivat paljastaa ne muille pelaajille ja ottaa tilalle uusia laattoja muurin loppupäästä. Jakaja aloittaa uusien tiilien ottamisen ja muut pelaajat ottavat omansa järjestyksessä vastapäivään.

Jos jakaja ei voita välittömästi, hän heittää kädestään yhden tiilen pois. Jako on alkanut.

Pelin kulku

Kun edellinen pelaaja on viskannut kädestään tiilen pois, seuraava pelaaja nostaa muurin alkupäästä itselleen uuden tiilen. Jos hän voittaa tällä tiilellä, kierros päättyy, muuten hän viskaa kädestään yhden tiilen pois. Pelaajilla on siten kädessään 13 tiiltä, paitsi omalla vuorollaan 14.

Tiili viskataan pois siten, että se näytetään muille pelaajille, jonka jälkeen se laitetaan muurin sisälle. Kukin pelaaja järjestää viskaamansa tiilet siisteihin kuuden tiilen riveihin vasemmalta oikealle, edeten pöydän keskeltä laidoille päin. Virallisten sääntöjen mukaan viskatun tiilen nimeä ei saa sanoa, kotipeleissä näin voi toki tehdä.

Toisen pelaajan viskaaman tiilen voi ottaa itselleen. Tällöin viskattu tiili ja muodostelma, johon se tulee, paljastetaan muille pelaajille. Tiilet laitetaan pöydälle kuvapuoli ylöspäin. Viskattu tiili tulee muodostelmaan 90 astetta käännettynä, jotta se erottuu muista tiilistä. Tiili asetetaan muodostelmaan paikalle, joka osoittaa, keneltä se on saatu: vasemmanpuoleiselta pelaajalta saatu tiili tulee vasemmalle, vastapäätä saatu tiili tulee keskelle ja oikealta saatu tiili tulee muodostelman oikeaan reunaan.

Toisen pelaajan viskaaman tiilen saa ottaa, vaikka olisi heittänyt samanlaisen tiilen aikaisemmin pois. Pelaaja saa myös heittää kädestään pois tiilen, jollaisen juuri otti itselleen.

Chow

Chow’hun saa ottaa tiilen vain vasemmalla puolella istuvalta pelaajalta eli järjestyksessä edelliseltä pelaajalta. Kun pelaaja tekee chow’n, hän sanoo ”chi” ja asettaa tiilen muodostelman vasempaan reunaan. Ennen tiilten paljastamista pelaajan tulee odottaa hetki siltä varalta, että joku toinen pelaaja haluaa tiilen pungiin tai kongiin.

Pung

Jos haluaa tiilen pungiin, pelaaja sanoo ”pung” ja ottaa tiilen itselleen. Tiili tulee muodostelmaan 90 astetta käännettynä niin, että se osoittaa keneltä tiili on saatu. Pung-huuto ohittaa chow-huudon.

Kong

Kun pelaaja tekee kongin, hänen on otettava käteensä ylimääräinen tiili muurin loppupäästä, sillä muuten hän ei pysty enää muodostamaan voittokättä. Kongia ei voi tehdä samalla vuorolla kun on pöydännyt chow’n tai pungin. Kongin voi tehdä kahdella eri tavalla:

Pöydätty kong: Kun pelaajalla on kädessään kolme samanlaista tiiltä, hän voi huutaa itselleen viskatun tiilen sanomalla ”kong”. Pelaaja paljastaa tiilensä ja asettaa ottamansa tiilen 90 asteen kulmassa siten, että se osoittaa keneltä tiili on saatu. Sen jälkeen pelaaja ottaa korvaustiilen muurin lopusta.

Piilotettu kong: Jos pelaajalla on kädessään neljä samanlaista tiiltä, hän voi sanoa ”kong” ja laittaa tiilet kuvapuoli alaspäin eteensä. Sen jälkeen pelaaja ottaa muurista korvaustiilen. Jaon lopuksi pelaajan on paljastettava kätketty konginsa muille pelaajille.

Voittaminen

Kun pelaaja on saanut käden valmiiksi, hän sanoo ”hu” tai ”hu pai” ja paljastaa kätensä. Sen jälkeen lasketaan pisteet. Muut pelaajat eivät näytä käsiään ennen kuin voitto on varmistettu.

Voittoisaan käteen tarvitaan joko peruskäsi tai erikoiskäsi. Peruskädessä on neljä settiä ja pari. Setit voivat olla choweja, pungeja tai kongeja. Erikoiskäsissä voi olla muunkinlainen yhdistelmä.

Jaon voi voittaa kahdella tavalla, omalla nostolla tai toisen pelaajan viskauksesta. Mikäli useampi pelaajista voittaisi samalla viskauksella, voiton vie pelaaja, joka on vuorojärjestyksessä lähempänä viskaajaa.

Voittaminen edellyttää, että kädessä on faneja vähintään kahdeksan pisteen edestä.

Pisteitä on kolmea lajia: lisäpisteet, peruspisteet ja rangaistuspisteet. Peruspisteet muodostuvat voittajan faneista. Jokainen pelaaja maksaa voittajalle 8 pistettä lisäpisteinä. Jos voittaja tekee virheitä, kädestä vähennetään rangaistuspisteitä.

Jos pelaaja voittaa itse nostamallaan tiilellä, jokainen muista pelaajista maksaa hänelle (lisäpisteet + peruspisteet) pistettä.

Jos pelaaja voittaa viskatulla tiilellä, kaikki pelaajat maksavat lisäpisteet ja viskaaja maksaa (lisäpisteet + peruspisteet) pistettä.

Käden pistearvo lasketaan tarkistamalla ensin, mikä on käden arvokkain fan. Sen jälkeen pelaaja voi lisätä muita faneja noudattaen seuraavia periaatteita:

 1. Ei toistoa. Jos fan sisältyy toiseen faniin implisiittisesti, molempia ei voi laskea.
 2. Ei erottamista. Kun yhdistelmät on koottu fanin laskemista varten, niitä ei saa erottaa toisistaan toista fania varten.
 3. Ei samanlaisia. Kun yhdistelmää on käytetty johonkin faniin, sitä ei saa käyttää toisten yhdistelmien kanssa saman fanin muodostamiseen.
 4. Valinnanvapaus. Jos saman setin voi käyttää useampaan faniin, pelaaja saa valita faneista arvokkaimman.
 5. Laske kerran -periaate. Kun pelaaja on yhdistänyt settejä tehdäkseen fanin, muita settejä saa yhdistää vain kerran aikaisemmin käytettyihin setteihin.

Esimerkkejä näistä:

 1. Parilliset pungit -kättä ei pysty tekemään kuin pungeista, eikä siinä voi olla pääty- tai arvotiiliä. Siksi sen kanssa ei saa laskea pisteitä faneista vain pungeja, vain tavallisia tai ei arvotiiliä – niiden pistearvo sisältyy parilliset pungit -fanin 24 pisteeseen.
 2. Jos pelaajalla on samaa maata 111222333, kyseessä on joko kolme pungia tai kolme chow’ta, ei koskaan molempia.
 3. Kädellä 123 456 456 (jossa kaikki tiilet samaa maata) ei voi muodostaa kahta lyhyttä suoraa (123 456), koska se vaatisi 123-chow’n käyttämistä kaksi kertaa saman fanin muodostamiseen. Toisaalta kädestä 234B 345C 456D 567B 88C saa laskea fanit vain chow’ja ja vain tavallisia. Lisäksi kädessä on kolme sekoitettua peräkkäistä suoraa (234B 345C 456D). Tämän lisäksi kädestä voisi koota toisen samanlaisen yhdistelmän seteistä 345C 456D 567B, mutta tämä rikkoo ”ei samanlaisia”-sääntöä vastaan. 567B:n voi kuitenkin käyttää 234B:n kanssa lyhyen suoran tekemiseen (234B 567B), koska 234B-yhdistelmää ei vielä käytetä tällaisen fanin tekemiseen.
 4. Kädestä 123 456 789 (samaa maata) ei saa ottaa sekä värisuoraa että lyhyttä suoraa, joten pelaaja saa valita, kumman ottaa (tietysti värisuoran).
 5. Kädestä 123B 456C 789D 789C EE saa sekasuoran (123B 456C 789D). Sen jälkeen yli jää 789C, jolla voi tehdä lisäpisteen joko lyhyellä suoralla (456789C) tai sekoitetulla kaksinkertaisella (789D 789C). Laske kerran -periaatteen vuoksi 789C:tä voi käyttää vain kerran aikaisemmin pisteytettyjen settien kanssa.

Rangaistukset

Seuraavista rikkeistä menettää mahdollisuuden voittaa käsi:

 • Muurissa olevan tiilen paljastaminen ennen kuin edellinen pelaaja on tehnyt viskauksensa.
 • Virheellinen ”hu”-huuto.
 • Pelaajalla on kädessään väärä määrä tiiliä.
 • Pelaaja huutaa itselleen tiilen, mutta ei ota tiiltä itselleen.
 • Pelaaja paljastaa tiilensä ennen kuin voittaa.

Jos pelaaja ilmoittaa mahjongin, mutta jää alle kahdeksan pisteen, hän maksaa 10 pistettä kullekin vastapelaajistaan. Muuten vain virheellinen ”hu”-huuto on 20 pisteen hintainen. Kummassakin tapauksessa pelaaja ei voi enää tässä jaossa tehdä mahjongia.

Paikkojen kierrätys

Pelaajat vaihtavat paikkoja kierroksen (neljä jakoa) jälkeen tietyn järjestyksen mukaan, jotta kaikki pelaavat kaikilta paikoilta.

 • Ensimmäisen kierroksen jälkeen pohjoinen ja länsi vaihtavat paikkoja, samoin etelä ja itä.
 • Toisen kierroksen jälkeen paikat kiertävät: pohjoinen -> itä, itä -> länsi, länsi -> etelä ja etelä -> pohjoinen.
 • Kolmannen kierroksen jälkeen pohjoinen ja länsi vaihtavat paikkoja, samoin etelä ja itä.

1. kierros: itä A, etelä B, länsi C, pohjoinen D
2. kierros: itä B, etelä A, länsi D, pohjoinen C
3. kierros: itä C, etelä D, länsi B, pohjoinen A
4. kierros: itä D, etelä C, länsi A, pohjoinen B

Pelin päättyminen

Kun kaikki neljä kierrosta eli 16 jakoa on pelattu, pelin voittaa pelaaja, jolla on eniten pisteitä. Turnauksessa pöydän voittaja saa neljä turnauspistettä, toiseksi tullut kaksi, kolmas yhden ja viimeiseksi jäänyt jää pisteittä.