Mahjong-opas

World Series of Mahjong -säännöt

Pelivälineet

Pelissä käytetään 136 tiilen mahjong-settiä, joka koostuu kolmesta maasta, joissa on kussakin tiilet 1-9, ja arvotiilistä, joita ovat tuulet (itä, etelä, länsi ja pohjoinen) ja lohikäärmeet (punainen, valkoinen ja vihreä). Kukkia tai vuodenaikoja ei käytetä. Kukin tiili esiintyy setissä neljä kertaa. Numerot 1 ja 9 ovat päätytiiliä.

Lisäksi tarvitaan nopat. Pisteenlasku onnistuu parhaiten kynällä ja paperilla.

Pelissä esiintyy tilanteita, joissa valitaan pelaaja nopanheitolla. Niissä heitetään kahta kuusisivuista noppaa. Heittäjä laskee nopanheiton verran pöydän ympäri vastapäivään aloittaen itsestään.

Pelin tavoite

Pelaajien tavoitteena on kussakin jaossa muodostaa käteensä voittokäsi. Tavallinen voittokäsi muodostuu neljästä yhdistelmästä ja parista. Yhdistelmiä ovat chow eli suora (kolme peräkkäistä numerotiiltä samasta maasta), pung eli kolmoset (kolme samanlaista tiiltä) ja kong eli neloset (neljä samanlaista tiiltä).

Pelissä on lisäksi kaksi epätavallista voittokättä, jotka eivät perustu samaan malliin. Seitsemässä parissa on nimensä mukaisesti seitsemän paria, Kolmessatoista orvossa on 12 erilaista pääty- tai arvotiiltä ja pari yhdelle näistä.

Pelin aloitustoimenpiteet

Peli alkaa paikkojen arvonnalla. Virallinen paikkojenarvontamenetelmä menee näin:

 • Istukaa pöydän ympärille mielivaltaisille paikoille.
 • Laittakaa pöydälle yksi kutakin tuulitiiltä kuvapuoli alaspäin ja sekoittakaa ne. Sekoitetut tiilet laitetaan riviin.
 • Laittakaa rivin toiseen päähän parillinen ja toiseen pariton numerotiili kuvapuoli ylöspäin.
 • Mielivaltaisesti valittu pelaaja (esimerkiksi illan isäntä tai emäntä tai vanhin pelaaja) valitsee pelaajan nopanheitolla. Tämä pelaaja heittää uudestaan noppaa.
 • Toisen nopanheiton osoittama pelaaja ottaa tuulitiilen. Jos toinen heitto oli pariton, tuulitiili otetaan parittoman tiilen päästä, parillisella heitolla parillisesta päästä. Tästä pelaajasta alkaen vastapäivään kiertäen pelaajat ottavat samasta päästä jonoa tuulitiilen itselleen.
 • Pelaaja, joka sai itselleen itätiilen on ensimmäinen itä ja istuu pöydän itäpaikalle. Etelä istuu idän oikealla puolella, länsi vastapäätä ja pohjoinen vasemmalla puolella.

Pelaajien tuulilla on merkitystä pelissä, joten ne kannattaa pitää mielessä. Itä aloittaa jaon. Pelaaja saa pisteitä omasta tuulestaan tekemistään pungeista. Kun jakovuoro vaihtuu, tuulet kiertävät vastapäivään niin että edellisen kierroksen etelä on uusi itä.

Itä aloittaa jaon, mutta ei saa muuta etua. Itä ei saa pisteenlaskussa lisäetua.

Näissä säännöissä ei tunneta vallitsevaa tuulta.

Peli koostuu sykleistä. Yksi sykli on neljä jakoa, joiden aikana tuulet kiertävät niin, että kaikki pelaajat ovat toimineet jakajana kerran. Täysi peli on neljä sykliä, mutta lyhyempiäkin pelejä voi pelata. Turnauksissa saatetaan esimerkiksi pelata kierroksen aikana neljä sykliä siten, että puolessa välissä pelaajia vaihdetaan pöydästä toiseen.

Tiilien sekoittaminen ja muurin rakentaminen

Levittäkää tiilet pöydälle kuvapuoli alaspäin. Pelaajat sekoittavat tiiliä kaksin käsin vähintään 20 sekunnin ajan. Jos tiiliä kääntyy esiin, kääntäkää ne kuvapuoli alaspäin ja sekoittakaa lisää.

Pelaajat rakentavat 17 tiilen pituiset ja kahden tiilen korkuiset muurit (tai kaksi sisäkkäistä 17 tiilen riviä). Muurit yhdistetään neliöksi.

Jakaminen

Itä heittää noppaa osoittaakseen muurinrikkojan. Muurinrikkoja heittää noppia ja laskee molempien heittojen summan. Tämä osoittaa kohdan, josta muuri avataan. Muurinrikkoja laskee edessään olevan muurin oikeasta reunasta alkaen nopanheiton verran ja avaa muurin nopanheiton osoittaman pinon jälkeen.

Muurin loppupäästä (jaon oikealta puolelta) erotetaan seitsemän pinoa kuolleeksi muuriksi. Jaon vasemmalta puolelta alkaa elävä muuri.

Itä aloittaa tiilien ottamisen poimimalla kaksi pinoa (neljä tiiltä) elävästä muurista. Sen jälkeen vuoro kiertää vastapäivään. Muuria syödään myötäpäivään.

Pelaajat ottavat muurista tiiliä näin kolme kertaa, yhteensä 12 tiiltä kukin. Sen jälkeen itä ottaa muurin ensimmäisen ja viidennen (siis kolmannen pinon päällimmäisen) tiilen. Muut ottavat sen jälkeen vuorollaan yhden tiilen.

Nyt idällä on 14 tiiltä ja muilla on 13 tiiltä. Pelaajat voivat nyt katsoa tiilensä ja järjestää ne käteensä haluamallaan tavalla.

Pelin kulku

Itä aloittaa viskaamalla kädestään tiilen pois. Sen jälkeen pelaajat vuorollaan ottavat tiilen elävästä muurista ja viskaavat tiilen pois, jos eivät voita. Vuoro kiertää vastapäivään. Tätä jatketaan, kunnes joku voittaa tai elävä muuri loppuu ja jako päättyy tasapeliin.

Viskaukset laitetaan pöydän keskelle. Kukin pelaaja laittaa viskaamansa tiilet siisteihin kuuden tiilen riveihin siten, että on selvää, kuka on viskannut mitkä tiilet ja missä järjestyksessä.

Pelin kulku voi kuitenkin keskeytyä, mikäli joku vaatii viskatun tiilen itselleen. Viskauksen voi vaatia itselleen, jos se täydentää voittokäden tai yhdistelmän. Vain viimeisimmän viskauksen voi vaatia itselleen. Kun seuraava pelaaja on nostanut tiilen, viskausta ei voi enää vaatia.

Vaadittua tiiltä ei saa laittaa käteensä, vaan se ja yhdistelmä, johon se tulee, on välittömästi pöydättävä. Pöydättyjä tiiliä ei saa enää ottaa takaisin käteen tai yhdistelmää muuttaa toiseksi.

Kun pelaaja vaatii viskauksen, vuoro siirtyy hänelle. Tiilen vaatimisen jälkeen pelaaja viskaa kädestään tiilen ja vuoro on seuraavalla pelaajalla. Joku pelaajista saattaa siis menettää vuoronsa.

Jos pelaaja täydentää viskatulla tiilellä pungin eli kolme samaa, hän sanoo ”pung” ja ottaa viskatun tiilen itselleen. Pung asetetaan esille pelaajan eteen ja yksi sen tiilistä käännetään poikittain osoittamaan, keneltä viskaus tuli: jos viskaus tuli vasemmalta, vasen tiili käännetään; jos vastapäätä, keskimmäinen; jos oikealta, oikeanpuoleinen.

Vuorojärjestyksessä edelliseltä pelaajalta voi vaatia viskauksen chowiin sanomalla ”chi”. Suora pöydätään numerojärjestyksessä ja vaadittu tiili käännetään poikittain. Suoran voi vaatia vain edelliseltä pelaajalta, joten tiilen paikalla ei ole merkitystä. Pelaajan tulee ”chin” sanomisen jälkeen odottaa noin sekunti ennen kuin näyttää yhdistelmänsä, sillä joku pelaajista voi vaatia saman tiilen muuhun yhdistelmään. Kaikilla muilla yhdistelmillä on etuoikeus suoraan verrattuna.

Tiilen voi vaatia voittokäteen mihin tahansa yhdistelmään, myös pariin. Jos viimeinen tiili tulee chowiin, sen voi vaatia keneltä pelaajalta tahansa. Voittoisa pelaaja sanoo ”fu”. Voittaja paljastaa koko kätensä, jolloin voitto voidaan tarkistaa ja pisteyttää. Muut pelaajat pitävät kätensä salassa, siltä varalta että voitto ei ole pätevä ja peli jatkuu. Voittaminen muurista nostetulla tiilellä tapahtuu sanomalla ”fu” tai ”tsumo”.

Jos useampi pelaaja haluaa saman tiilen voittokäteensä, tiilen ja voiton saa pelaaja, joka on vuorojärjestyksessä lähimpänä viskaajaa. Pung tai kong ohittaa arvojärjestyksessä ”chi”-vaatimuksen.

Kongit

Kongin tekeminen vaatii aina ilmoituksen, teki sen viskauksesta tai kädestä. Neljä tiiltä kädessä ei ole kong, vaan pung ja ylimääräinen tiili. Kong-ilmoituksia on kolme erilaista: piilotettu kong, pieni avoin kong ja suuri avoin kong. Kaikki tehdään sanomalla ”kong”.

Piilotetussa kongissa pelaajalla on kädessään neljä samanlaista tiiltä. Tällaisen kongin voi ilmoittaa sen jälkeen, kun on nostanut tiilen muurista (mutta ei viskauksen vaatimisen jälkeen). Pelaaja laittaa kongin pöydälle siten, että kongin päädyissä olevat tiilet ovat kuvapuoli alaspäin piilotetun kongin merkiksi.

Pieni avoin kong tehdään lisäämällä pöydättyyn pungiin neljäs tiili. Tiilen pitää tulla kädestä, sitä ei voi vaatia viskauksesta. Tällaisen täydennyksen voi tehdä omalla vuorollaan muurista nostamisen jälkeen.

Suuri avoin kong tehdään vaatimalla viskaus, joka täydentää kädessä olevan piilotetun pungin kongiksi. Kong pöydätään ja yksi tiilistä käännetään osoittamaan viskaajaa kuten pungin tapauksessa (jos viskaaja on vastapäätä, kumman tahansa keskitiilistä voi kääntää).

Jokaisen kongin jälkeen pelaajan on otettava käteensä lisätiili kuolleesta muurista, jotta pelaaja pystyy muodostamaan jälleen ehjän voittokäden. Lisätiilen nostamisen jälkeen pelaaja viskaa tiilen ja vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle. Kuollut muuri täydennetään 14 tiilen kokoiseksi elävän muurin viimeisellä tiilellä (viimeisen pinon alempi tiili). Kongin lisätiilellä voittamisesta saa lisäpisteitä. Voitto lasketaan muurista nostetuksi.

Jos toinen pelaaja tekee pienen avoimen kongin, tiilen saa vaatia voittokäteen sanomalla ”fu”. Tämä on kongin ryöstö, joka on lisäpisteiden arvoinen suoritus. Tällainen voittotiili lasketaan kongin tekijän viskaamaksi tiileksi.

Vain pienen avoimen kongin voi ryöstää. Piilotettua kongia ei voi ryöstää. Suuren avoimen kongin tapauksessa voittovaatimus menee kongin ohi arvojärjestyksessä, eikä kongia koskaan muodostu.

Jaon loppu ja pisteenlasku

Jako päättyy tasapeliin, mikäli muuri loppuu ilman että kukaan voittaa. Elävän muurin viimeinen tiili on merenpohjatiili. Pelaaja, joka nostaa tämän tiilen, ei saa enää tehdä kongia. Jos hän ei voita, hänen on viskattava tiili. Tämä viimeinen viskaus on joenpohjatiili. Sitä ei saa vaatia kuin voittokäteen. Merenpohjan tai joenpohjan tiilellä voittaminen on lisäpisteiden arvoinen suoritus.

Voittaja asettelee tiilensä näkyville laskemista varten. Jos voitto tulee viskauksesta, voittotiili tulee kääntää poikittain viskauksen merkiksi.

Mikäli käden voi pisteytettää useammalla kuin yhdellä tavalla, voittaja saa vapaasti valita tavan, joka on hänelle paras. Käden saa pisteyttää vain yhdellä tavalla: esimerkiksi samasta kädestä voi muodostua joko 123 123 123 tai 111 222 333, mutta ei molempia.

Jos Yhdeksän porttia -käden tekee itse nostetulla tiilellä, voittotiili täytyy pitää erillään muista tiilistä. Jos sen sekoittaa muiden tiilien joukkoon, Yhdeksää porttia ei hyväksytä. Itä aloittaa jaon 14 jaetulla tiilellä, eikä siten voi saada Yhdeksän porttia -kättä suoraan jaosta.

Vain voittaja saa pisteitä. Voittajan käden pistearvo lasketaan ja häviäjät maksavat voittajalle.

Jos käsi täyttää useampien kuvioiden ehdot, käden arvo on eri kuvioiden arvojen summa. Saman ”sarjan” eri kuvioita ei voi laskea samasta kädestä, mutta muuten myös implisiittisesti sisältyvät kuviot voi laskea mukaan.

Esimerkiksi käsi, jossa on neljä piilotettua pungia voi laskea kuviot Neljä piilotettua pungia, Piilotettu käsi ja Vain pungeja (125 + 5 + 30 = 160 pistettä), mutta ei Kolme piilotettua pungia ja Kaksi piilotettua pungia -kuvioita, koska ne ovat samaa sarjaa kuin Neljä piilotettua pungia.

Sarjoja ovat:

 • Yhtä maata ja arvotiiliä ja Vain yhtä maata
 • Kolme pientä ja Kolme suurta lohikäärmettä
 • Kolme ja Neljä pientä tuulta, Kolme ja Neljä suurta tuulta
 • Kaksi, Kolme ja Neljä piilotettua pungia
 • Yksi, Kaksi, Kolme ja Neljä kongia
 • Kaksi, Kolme ja Neljä identtistä chowia ja Kahdesti kaksi identtistä chowia
 • Kolme pientä samanlaista settiä ja Kolme samanlaista pungia
 • Kolme ja Neljä peräkkäistä pungia
 • Sekoitetut pienet päätytiilet, Puhtaat pienet päätytiilet, Sekoitetut suuret päätytiilet ja Puhtaat suuret päätytiilet

Turnauksissa voittokäden arvon on oltava vähintään 5 pistettä. Sitä huonommilla käsillä ei voi voittaa. Halutessaan nollan pisteen pelkurinkädet voi hyväksyä, jolloin niiden arvo on yksi piste.

Käden maksimipistearvo on 320 pistettä. Jos kädessä on useita kuvioita, joiden summa ylittää 320 pistettä, käden arvo on 320 pistettä. Jos kädessä on joku kuvio, jonka listattu arvo on yli 320 pistettä, käsi saa parhaan kuvionsa arvon verran pisteitä (esimerkiksi Yhdeksän porttia -käsi on 480 pisteen arvoinen, eikä saa laskea esimerkiksi Vain yhtä maata -kuvion pisteitä mukaan).

Pisteiden maksaminen

Pelaaja saa pisteitä vain ja ainoastaan kätensä arvon mukaisesti. Riippumatta voittotavasta pelaaja saa pisteitä kolme kertaa käden arvon verran.

Jos voittotiili tulee muurista, kukaan muista pelaajista ei ole vastuussa voitosta ja jokainen maksaa voittajalle tämän käden pistearvon verran.

Isoissa käsissä viskaaja maksaa. Käden perusarvoksi katsotaan 30 pistettä. Jos käden arvo on korkeintaan 30 pistettä, pelaajat maksavat kuten muurista nostetun käden kohdalla. Jos käden arvo on yli 30 pistettä, pelaajat maksavat voittajalle ensin 30 pistettä kukin ja viskaaja sitten loput. Jos käden arvo on esimerkiksi 100 pistettä, kaikki maksavat ensin 30 pistettä ja viskaaja sitten loput 210 pistettä. Näin summaksi tulee 300 pistettä eli 3 x 100 pistettä.

Saman kierroksen immuniteetti -sääntö suojelee viskaajaa. Jos voittajan edellisen viskauksen jälkeen on viskattu kaksi samaa tiiltä ja voittaja vaatii niistä jälkimmäisen, viskaaja ei ole vastuussa. Vastuun kantaa ja maksun suorittaa ensimmäisenä kyseisen tiilen viskannut pelaaja. Mikäli voittaja itse viskasi voittotiilen ensimmäisen kerran, muut jakavat maksun tasan.